اعضای هیأت مدیره

اعضای هیأت مدیره شرکت حمل و نقل داخلی کالای رهروان شرق


رئیس هیأت مدیره: نسرین ندیمی

نایب رئیس هیأت مدیره:  لیلی گرامی

مدیرعامل: وحید ندیمی

 

دکمه بازگشت به بالا